Oferta

Biuro rachunkowe
Biuro zajmuje się prowadzeniem spraw finansowo-księgowych, pełni nadzór księgowy i doradztwo księgowe:
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej książki przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów dla ryczałtowców,
 • sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i dostarczanie ich do odpowiednich urzędów,
 • rozliczanie w zakresie podatku dochodowego,
 • opracowywanie Zakładowych Planów Kont,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • reprezentowanie podatnika przed urzędem skarbowym i innymi urzędami w zakresie ustalonego pełnomocnictwa.
 • sporządzanie list płac ze wszystkimi jej składnikami (zwolnienia lekarskie, zasiłki);
 • prowadzenie akt osobowych pracowników;
 • naliczanie czasu pracy;
 • przygotowywanie deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS, dostarczanie ich do urzędu;
 • drukowanie przelewów na składki ZUS;
 • współpraca ze specjaistą ds. BHP

Doradztwo podatkowe, dotacje z urzędu pracy, dotacje unijne: • formalne zakładanie  własnej działalności gospodarczej;
 • wyszukiwanie kodów PKD;
 • doradztwo z zakresie wyboru formy prawnej zakładanej firmy
  oraz w zakresie wyboru optymalnej formy opodatkowania prowadzonej działalności;
 • pomoc w opracowywaniu wniosków o dotacje unijne lub inne dofinansowania (np. dotacje na rozpoczęcie działalności z urzędu pracy);
 • opracowywanie biznes planów dla małych firm;
 • dotacje unijne dla mikroprzedsiębiorców,
 • dotacje na innowacje,
 • dotacje na założenie i rozszerzenie działalności,
 • pisanie wniosków o dotacje i dofinansowania na rozwój firm;
 • dotacja z urzędu pracy kompletny wniosek;
 • WYNAJEM ADRESU DLA FIRM: SEKRETARIAT I SIEDZIBA FIRMY w jednym miejscu;
 • przechowywanie dokumentów księgowych w archiwum.
Usługi podatkowe:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych    - od 130zł netto /mcznie

Podatkowa książka przychodów i rozchodów   - od 160zł netto/mcznie

Rozliczenia VAT 70zł netto/m-cznie

Księgi rachunkowe   - od 600zł /mcznie


Rozliczenia płacowe:

umowa o pracę -  35zł netto za pracownika/ mcznie

umowa zlecenia  - 30zł neto za osobę/ mcznie


Rozliczenia kadrowe - szkolenia wstępne i okresowe, szkolenia przedsiębiroców itp.:

wg wyceny specjalsity ds. BHP


Kancelaria kompleksowo opracowywuje wnioski o dotacje unijne dla przedsiębiorców - w tym przeprowadza audyt dotacyjny.

  

W ramach Wirtualnego Biura:


- udostępnienie adresu w celu rejestracji siedziby firmy,
- przyjmowanie przesyłek poleconych i drobnych paczek,
- skanowanie, ksero, drukowanie,
- wysyłanie korespondencji na wskazany adres,
- skanowanie korespondencji,
- udostępnienie sali konferencyjnej,
- udostępnienie miejsca do spotkań biznesowych.

Wirtualne biuro pozwala na obniżenie kosztów związanych z wynajmem biura, jego eksploatacją i zatrudnieniem pracowników administracyjno-biurowych.
Adres siedziby firmy jest inny niż adres zmieszkania, dzięki czemu osoby prowadzące działalność w domu lub mobilni specjaliści mogą działać pod adresem Kancelarii.